Darbības virzieni

SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBA, SOCIĀLAIS ATBALSTS, INTEGRĀCIJA

Darbības virzieni

*) Ģimenes un personības pašizaugsmes, pašiniciatīvas un pilsoniskās līdzdalības veicināšana;

*) Sabiedrības un nozares profesionāļu izglītošana;

*) Sociālo pakalpojumu sniegšana;

*) Sabiedrības veselības veicināšana;

*) Iedzīvotāju un institūciju sadarbības veicināšana.

Pakalpojumi

Profesionālas ģimenes psihologa konsultācijas - individuāli, pāriem un ģimenēm, par attiecību, personības attīstības un radošās pašizpausmes, apzinātības tēmām;

Skolu psihologa/ klīniskā un veselības psihologa konsultācijas izglītības un veselības jomā pieaugušajiem un bērniem, gan individuāli, gan grupās; Intelektuālo spēju izpēte, darbs ar mācīšanās grūtību un to cēloņu noteikšanu, korekcija, mācīšanās motivācijas veicināšana;

Psiholoģiskā izpēte, sniedzot atzinumu par psiholoģiskās izpētes rezultātiem;

Izglītojošas karjeras izvēles programmas - jauniešiem: “Es&pasaule”, “Mērķu sasniegšana”, “Ko sagaida darba devējs” u.c. Karjeras motivācijas programma pieaugušo aktīvai iesaistīšanai uzņēmējdarbībā “Tava izvēle”;

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālistiem: pedagogiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem u.c;

Pašizaugsmes un atbalsta grupas audžuģimenēm, viesģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem, sociālpsiholoģisko un motivācijas treniņu grupas,

Atbalsta grupas vecākiem un psihosociālo treniņu grupas sociālā riska pakļautajām grupām;

Latviskās dzīvesziņas popularizēšana, daloties zināšanās un prasmēs par augu daudzveidību un to izmantošanas iespējām pirtniecībā, veselības saglabāšanā un personības harmonizēšanā;

Praktiskas nodarbības par veselīga un sabalansēta dzīvesveida koncepcijas praktizēšanu interesentu grupās.