Realizēti projekti

„Stabila ģimene Latgalē”

ESF finansētā un darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros realizētā projekta „Stabila ģimene Latgalē” gaitā (2011-2012. g.) tika izstrādātas un ieviestas 6 sociālās rehabilitācijas programmas.


„Dodot gūtais neatņemams!”

LSIF finansētajā projektā „Dodot gūtais neatņemams!” ir notikušas aktivitātes starppaaudžu sadarbībai.

„Veiksmīga ģimene Zemgales attīstībai”

ESF finansētā un darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros realizētā projekta „Veiksmīga ģimene Zemgales attīstībai” laikā (2012-2013. g.) daudzbērnu un nepilnās ģimenes palielināja sociālās un funkcionālās prasmes.

“Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei”

2014. - 2015. gadā realizēts SIF finansētais projekts “Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei”, kura mērķis ir Ģimeņu vajadzībām atbilstošu kompleksu inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

«Iesildi sirdi»

2016. gadā realizēts KM finansētais un Zemgales NVO centra organizētais projekts «Iesildi sirdi», ar mērķi aktualizēt uz bērniem attiecināmo deinstitucionalizācijas pasākumu jautājumu.

„Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!”

2017.gadā OAK fonda finansētā projekta „Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros reģionā realizētas aktivitātes ar mērķi veicināt jaunu audžuģimeņu piesaisti.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstīti projekti

2017. – 2020.gadā realizēti Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstīti projekti “Viens vienīgs prieks”, “Kam pieder laiks” , “Vakarēšana”, "Nākotne sākas šodien! Bērni, vecāki, profesionāļi", "Satikšanās tilts", "Uzpildies" un "Ģimene - drošais pamats", kas vērsti uz sabiedrības grupu pašattīstību un izaugsmi un nozares speciālistu tālākizglītību.


Ģimenes dienai veltītas konferences

Dažādu projektu ietvaros kopš 2013. gada tiek organizētas Ģimenes dienai veltītas konferences.