„Stabila ģimene Latgalē”

Latgales reģiona nepilnajām ģimenēm no Daugavpils, Krāslavas un apkārtējiem novadiem tika sniegta kompleksa psihosociāla palīdzība, sociālo un funkcionālo prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai, lai nodrošinātu nodarbinātības paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā

Projekta mērķa sasniegšanai tika izstrādātas, ar ekspertu vērtējumu apliecinātas un ieviestas 6 sociālās rehabilitācijas programmas un 2 motivācijas programmas.

 • Sociālās rehabilitācijas programmas (SRP):
  1. „Vecāku personības pašattīstība” (skat. šeit. )
  2. „Vecāku lomas pašattīstība” (skat. šeit. )
  3. Sistēmiskā ģimenes psihoterapeita individuālās SRP
  4. Sociālā darbinieka individuālās SRP
  5. Sociālā pedagoga individuālās SRP
  6. Bērnu socializācijas, komunikācijas un dzīves prasmju programma
 • Motivācijas programmas:
  1. „Mana karjera” (personām ar darba tirgum nepietiekamām zināšanām un prasmēm)
  2. „Tava iespēja” (aktīvai personu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā) Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu ieviešanas laikā, tika veikta to aprobācija. Semināros tika apmācīti 81 Latgales reģiona dažādu novadu un pilsētu sociālā darba speciālists darbā ar nepilnajām ģimenēm un izstrādātajām programmām.
 • Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu ieviešanas laikā tika veikta programmu aprobācija, iesaistot programmu īstenošanā 102 nepilnās ģimenes ar bērniem, kopumā 216 cilvēki.


 • Projekta dalībnieku atsauksmes:
  • „ Mācījos, kā uzvesties, audzinot bērnus, un nepacelt balsi, kā ieraudzīt savas kļūdas un labot tās.”
  • „Uzskatu, ka projekts ir ļoti svarīgs mūsu sabiedrībā, jo dalībniekiem paaugstina pašvērtējumu, māca atrast savu vietu dzīvē.”
  • „Projekts ļoti veiksmīgs! To vadīja zinoši un pieredzējuši speciālisti. Es reāli piedzīvoju pozitīvās domāšanas fenomenu!!!”
  • „Kādu vakaru, kad atnācu mājās pēc nodarbībām, vecākais dēls teica: „Tu esi ļoti mainījusies, kļuvusi šolkovaja.”
  • „Projekts kopumā deva ticību sev un parādīja ceļu, kā sasniegt nosprausto mērķi.”
  • „Nodarbībās viss bija pārdomāts, pietika laika uztverei un pārdomām. Tās palīdzēja attīstīt nākotnes plānus un pilnveidot dzīvi kopumā.”

Programmu nodarbību novērtējuma anketu apkopojums liecina, ka 100% dalībnieku ieteiktu apmeklēt šādas programmas arī citiem, 47,56 % vēlētos turpināt nodarbības un 75,61% vēlētos apgūt papildus vēl kādu no projektā izstrādātajām programmām.

Semināros projekta laikā 81 Latgales reģiona dažādu novadu un pilsētu sociālā darba speciālists tika apmācīts darbam ar nepilnajām ģimenēm un projektā izstrādātajām programmām.

Projekta īstenošanas periods bija 20 mēneši, 15.04.2011. – 14.12.2012., projekta kopējās izmaksas - EUR 140 409.40 (LVL 98680,29). Projektu finansēja Eiropas Sociālais fonds.

Paldies visiem projekta dalībniekiem par aktīvu dalību projekta aktivitātēs un sniegto projekta novērtējumu! Vēlam visiem projekta dalībniekiem savu uzstādīto mērķu sasniegšanu gan karjeras, gan personiskās dzīves jomās!

Jautājumos par sociālās rehabilitācijas programmu un motivācijas programmu īstenošanu aicinām vērsties telefoniski pie Rutas Silapēteres, tālr. 29337740 vai Initas Zarkevičas, tālr. 27040603, vai rakstot uz biedrības „Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”” e-pastu: [email protected]


Projekta „Stabila ģimene Latgalē” rezultātu prezentācija.